Půjčovna
plošin a vozíků

Půjčovna plošin TAM
nyní zaváží plošiny v okolí Znojma za paušální cenu

Paušální cena dopravy do označené oblasti
dovoz 390 Kč + odvoz 390 Kč = 780 Kč

Copyright 2018 - TAM KOVO s.r.o.
Zapsáno u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81264. - Číslo účtu: 103642487/2250